bolod.M

5/17/2007 - Цогц Харилцаа Төв

 Нэр хvндийг дагаж эрх мэдэл ирдэг

Эрх мэдлийг дагаж эд баялаг өөрөө ирдэг

                                                                             Tsogts PR Center

Танилцуулга

Олон нийтийн харилцаа, пи ар-ын "ЦОГЦ ХАРИЛЦАА ТӨВ" ТББ нь 2004 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 2005 онд албан ёсоор улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн. Манай төв нь бvх төрлийн реклам сурталчилгаа пи ар төсөл хөтөлбөр судалгааг онол практикийн өндөр түвшинд маркетинг, бизнесийн бүх төрлийн судалгаа шинжилгээ, төлөвлөгөө, бизнесийн сургалт, зөвлөгөөг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэдэг. Мөн зах зээлийн судалгаа, төлөвлөлтөд тулгуурлан байгууллагын иэдвхжүүлэлт, реклам сурталчилгаа, PR-н кампанит ажил, томоохон event-үүдийг гардан зохион байгуулж байна.

Yйл ажиллагааны vндсэн чиглэл

— Бүх төрлийн бизнесийн болон маркетингийн судалгаа
— Бизнес төлөвлөгөө
— Маркетингийн төлөвлөгөө
— Социологи, улс төр, нийгмийн судалгаа, шинжилгээ
— Эдийн засгийн судалгаа
— Хөрөнгө оруулалт, зээлийн төсөл, эдийн засгийн тооцоо
— Сургалтын үйлчилгээ
— Реклам сурталчилгаа, PR-н кампанит ажил зохион байгуулах

Мэргэжлийн судалгааны байгууллагыг сонгож судалгаа хийлгэх шалтгаан
Мэргэжлийн судалгааны компаниар судалгаа хийлгэх нь дараах давуу талуудтай байдаг.

— Макро хүрээнд өөрөөр хэлбэл нийт зах зээлд хандсан судалгааг хийх үед гадны судалгааны байгууллага илүү итгэлтэй, үнэн зөв мэдээллээр хангах магадлал өндөр байдаг
— Ихэнхдээ судалгааны
байгууллага нь илүү туршлагатай байдаг учраас бага зардлаар судалгааг хийх боломжийг олгодог
— Судалгааны
байгууллага нь хүн хүчний хэрэгцээ, тоног төхөөрөмж, програм хангамж сайтай байдаг учраас судалгааг богино хугацаанд, зардал багатайгаар хийж чаддаг
— Хариуцлагын түвшин өндөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл ямар ч тохиолдолд судалгааны
байгууллага нь хийх ёстой ажлаа хийж гүйцэтгэх ёстой. Гэрээгээ зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцоход хялбар
— Тухайн байгууллага дээр үүссэн нөхцөл байдлыг хөндлөнгийн ажиглалтаар харж шийдвэрлэхэд нөлөөлөхүйц мэдээллээр хангадаг
— Байгууллагын маркетингийн алба өдөр тутмын ажлын хажуугаар чанартай, өргөн цар хүрээтэй судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх хүний нөөц, цаг хугацаа хомс байдаг

Ажлын зохион байгуулалт, менежмент

Манай төв нь олон нийтийн харилцаа, судалгаа шинжилгээний зах зээл дээр ажиллахдаа Монголын маркетингийн холбоо, МУИС, Хvмvvнлэгийн ухааны их сургууль, Их Монгол дээд сургуулийн ЭЗС-ийн Маркетинг, сэтгvvл зvй, Олон улсын худалдааны тэнхим, Хүн ам зүйн тэнхим, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, Сэтгvvлчдийн байгууллага  зэрэг байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллаж ажлын туршлага солилцдог.

Аливаа судалгаа шинжилгээний ажлыг зохион байгуулахдаа судалгаа хийх салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн, эрдэмтдийг багтаа зөвлөхөөр ажиллуулах, хамтарч судалгааны баг болох зэргээр ажлын зохион байгуулалт хийдэг.

Хөдөө орон нутагт судалгааны мэдээлэл цуглуулах үед тухайн орон нутагт хамтран ажилладаг мэдээлэл цуглуулах ажлын туршлагатай, нутаг орны онцлогийг сайн мэддэг найдвартай харилцагчидтай.

Хүний нөөц, дадлага туршлага

Олон нийтийн харилцаа пи ар-ын "Цогц Харилцаа Төв" ТББ нь олон нийтийн харилцаа, пи ар, маркетинг, эдийн засаг, сэтгvvл зvй судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр мэргэжсэн нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Байгуулагдсан цагаасаа хойш 10 орчим төслийн судалгаа, 20 орчим байгууллагын бизнесийн байгууллагын судалгаа төлөвлөгөө хийж гүйцэтгэсэн.

Манай төв нь гадаад хэлний болон компьютерийн шаардлагатай програм хангамжийг бүрэн эзэмшсэн, судалгааны практик ажлын дадлага туршлага сайтай боловсон хүчинтэй. Мөн нийт ажилчид асуулга зохиох, турших, мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл боловсруулах, шинжилгээ хийх, тайлан дүгнэлт бичих зэрэг судалгааны бүх процесст бие даан ажиллах чадварыг эзэмшсэн. Өөрөөр хэлбэл бие биенээ орлож ажиллах, харилцан санал солилцох нөхцөл боломжоор бүрэн хангагдсан байдаг.

Yйл ажиллагаа

Манай төвтэй хамтарч ажилласнаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, реклам сурталчилгаа, хэвлэл дизайны салбартаа тэргүүлэгч компаниудтай 20 хүртэлх хувийн хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжтой.

Социологи, улс төр, нийгмийн судалгаа, шинжилгээ

— Нэр дэвшигчдийн рейтингийн судалгаа
— Сонгуулийн тойргийн суурь судалгаа
— Намын рейтинг тогтоох судалгаа
— Суурь судалгаа
— Социометрийн судалгаа
— Бусад нийгэм, социологийн судалгаа

Эдийн засгийн судалгаа

— Макро болон микро эдийн засгийн түвшний бүх төрлийн судалгаанууд
— Бүс нутаг, аймгуудын эдийн засгийн судалгаа
— Эдийн засгийн салбаруудын өрсөлдөх чадварын судалгаа

Хөрөнгө оруулалт, зээлийн төсөл, эдийн засгийн тооцоо

— Дунд хэмжээний болон их хэмжээний зээлийн төслүүд
— Гадны хөрөнгө оруулагчид хандсан хөрөнгө оруулалтын төсөл

Борлуулалтын сувгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

— Шинээр зах зээлд нэвтрүүлж буй болон хуучин байсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалтын сувгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах сайжруулах

 • Mapping-ийн судалгаа явуулах
 • Борлуулалтын сувгийн бүтцийг гаргах
 • Борлуулалтын ажилчдын цалин, хөнгөлөлт, урамшууллын системийг тогтоох
 • Барааны өрөлт, хураалтын стандартыг тогтоох
 • Бөөний төв, Супермаркет, Хүнсний дэлгүүрүүдтэй хамтран ажиллах журмыг гаргах
 • Борлуулалтын төлбөр тооцоо, бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулах
 • Борлуулагчтай хийх гэрээний загварыг сайжруулах, боловсруулах
 • Бусад шаардлагатай ажлуудыг тохиролцон гүйцэтгэх

Захиалгат арга хэмжээний зохион байгуулалт

— Захиалгат арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсвийг гаргах, хэрэгжүүлэх

 • Шоу арга хэмжээ
 • Тэмдэглэлт ойн арга хэмжээ
 • Байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаа
 • Томоохон үзэсгэлэн худалдаа
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилах шоу арга хэмжээ
 • Захиалгат тоглолтын зохион байгуулалт
 • Хурал, семинар

Мониторинг

— Анхан шатны мониторинг
— Дунд шатны мониторинг
— Дээд шатны мониторинг

Гэрээт маркетингийн үйлчилгээ

— Байгууллагын маркетингийн албаны үйл ажиллагааг иж бүрдэл байдлаар авч гүйцэтгэх

 • Байгууллагын зах зээлийн нөхцөл байдлын иж бүрэн суурь судалгааг хийж, гарааны цэгийн үнэлгээг тогтоох
 • Жилийн маркетингийн үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, төсвийг гаргах
 • Маркетингийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэлийн хувьд 4 Р, үйлчилгээний хувьд 7 Р-ийн хүрээндэх бүхий л ажлыг нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган, төсөв зохиож хэрэгжүүлэх
 • Маркетингийн төлөвлөгөөний хяналтын болон үр дүнг хэмжих зах зээлийн судалгааг хийх

Реклам, сурталчилгаа, PR-н компанит ажил

— Захиалгат арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсвийг гаргах, хэрэгжүүлэх

 • Байгууллагын нэр хүнд, имидж, давуу талыг сурталчилах компанит ажил
 • Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх гэхчилэн бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн бүх шатны брэндийн сурталчилгааны компанит ажлыг явуулах
 • Борлуулалтыг идэвхижүүлэх урамшуулалт, сугалаат худалдааны компанит ажлыг зохион байгуулах
 • Компаний шууд сурталчилгааны компанит ажлын төлөвлөгөө, стандартуудыг боловсруулах, зохион байгуулж өгөх

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

Зах зээлийн төлөв байдлын судалгаа

— Компаний үйл ажиллагаа эрхэлж буй зах зээлийг судалж, онцлог шинж ерөнхий бүтцийг шинжлэх
— Зах зээлийн нийт багтаамж, түүнд эзлэх пүүсийн хувь хэмжээг тодорхойлох
— Зах зээл дэх боломж, аюулыг шинжлэх
— Зах зээлийн өсөлтийн хувь хэмжээг тодорхойлох
— Зах зээлийн хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломжийг судлах
— Зах зээлийг сегментчилэх
— Зорилтот зах зээлийг сонгож, тохирох стратегийг судлах, боловсруулах

Хэрэглэгчийн судалгаа

— Компаний одоогийн хэрэглэгчийг судлах
— Хэрэглэгчдийг сегментчилэх
— Хэрэглэгчийн худалдан авах төлөв байдлыг судлах

Худалдан авалт хийхэд нөлөөлөх зүйлс

 • Бараа
 • Үнэ
 • Байршил
 • Идэвхжүүлэлт

Хэрэглэгчийн шинж төрхөд нөлөөлөх хүчин зүйлс

 • Соёлын
 • Нийгмийн
 • Сэтгэлзүйн
 • Хувийн хүчин зүйл

Худалдан авах шийдвэр гаргахад нөлөөлөх хүчин зүйлс

 • Хэрэглээний түвшин
 • Хэрэглээний давтамж
 • Мэдээлэл олох эх үүсвэр
 • Барааны чанар, үнэ, сав баглаа боодол
 • Эцсийн хэрэглээнээс олох ашиг
 • Идэвхижүүлэлт

Өрсөлдөгчийн судалгаа

— Пүүсийн гол өрсөлдөгчийг тодорхойлох
— Өрсөлдөөний зорилго, зорилтыг судлах
— Өрсөлдөгчийн давуу болон сул талыг тодорхойлох
— Зах зээлд эзлэх хувь өсөлт
— Байршилт
— Үйл ажиллагаа ба нөөц
— Маркетингийн хольц ба стратегиудыг судлах, тандах

Үнийн судалгаа

— Компаний үнийн шинжилгээ
— Үнэ бүрдүүлэх арга зүй
— Үнийн мэдрэмж
— Үнэ хямдруулах боломж
— Хэрэглэгчийн орлого, худалдан авах боломж
— Хэрэглэгчийн сегментчилэл дэхь үнийн судалгаа
— Өрсөлдөгчдийн үнэ
— Оновчтой үнийг тогтоох
— Үнийн стратеги болосвруулах

Идэвхжүүлэлт, зар сурталчилгааны судалгаа

— Компанийн одоогийн идэвхжүүлэлтийн түвшин, нөлөөлөл, үр ашгийг шинжлэх
— Идэвхжүүлэлтийн төрлүүдийг судлах
— Зар сурталчилгааны оновчтой хэрэгслийг судлах
— Зорилтот хэрэглэгч, зах зээлийн зорилтот сегментийн сэтгэл зүйн онцлог, зар сурталчилгаанд хандах хандлагыг судлах
— Реклам, зар сурталчилгаа явуулах цаг хугацааг судлах
— Өрсөлдөгчийн идэвхжүүлэлтийн арга зүйг судлах
— Идэвхжүүлэлтийн үр ашигтай хувилбаруудыг судлах, боловсруулах
— Зардлаа тооцох
— Үр ашгийн тооцоо

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний судалгаа

— Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу болон сул тал
— Бүтээгдэхүүний талаарх хэрэглэгчийн хандлага, сонирхол, үнэлэмжийг судлах
— Бүтээгдэхүүнийг чанарын үзүүлэлтүүдээр нь судлах
— Сав баглаа, боодлыг судлах
— Бүтээгдэхүүний марк, имидж, лого, эмблем
— Бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага хангах чадамжийг дээшлүүлэх стратегийг боловсруулах

Байршлын судалгаа

— Байршилтын түвшинг тодорхойлох
— Байршлын сонголтыг үнэлэх
— Өөрийн байршлын давуу болон сул тал
— Өрсөлдөгчдийн байршлыг судлах
— Байршилтад нөлөөлөх бусад хүчин зүйлсийг судлах
— Хэрэглэгчдийн сэтгэл зүйг судлах
— Байршилтыг сайжруулах арга зүйг боловсруулах, судлах
— Байршилтыг оновчтой сурталчилах арга зүйг судлах

Борлуулалт, борлуулалтын сувгийн судалгаа

— Борлуулалтын шинжилгээ
— Борлуулалтын сувгийн судалгаа
— Борлуулалтын хэтийн төлөв
— Борлуулалтад нөлөөлөх хүчин зүйлс
— Борлуулалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж
— Өрсөлдөгчдийн борлуулалтын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ, давуу тал ба сул тал
— Борлуулалтыг идэвхжүүлэх оновчтой хэлбэр
— Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх стратегийг боловсруулах

БИЗНЕС МАРКЕТИНГ ПЛАН

Маркетингийн одоогийн нөхцөл байдалд хийсэн шинжилгээ, судалгаа

— Пүүсийн микро орчны шинжилгээ

 • Зах зээлийн нөхцөл байдал
 • Бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл байдал
 • Өрсөлдөөний нөхцөл байдал
 • Хуваарилалтын нөхцөл байдлын шинжилгээ
 • Үнийн судалгаа, өнөөгийн байдал
 • Идэвхжүүлэлтийн үр ашгийн шинжилгээ

— Макро орчны нөхцөл байдал

 • Салбарын хөгжлийн нөхцөл
 • Хүн ам зүйн орчны шинжилгээ
 • Техник технологи
 • Эдийн засгийн орчны шинжилгээ
 • Нийгэм, соёлын хүчин, түүний чиг хандлагын шинжилгээ
 • Улс төр, эрх зүй, зохицуулах үйл ажиллагааны шинжилгээ

Маркетингийн төлөвлөгөө

— Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилго
— Зорилтот зах зээлийг сонгох
— Өрсөлдөөний талаар авах арга хэмжээ
— Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стратеги, төлөвлөлт
— Үнийн стратеги, төлөвлөгөө
— Идэвхжүүлэлтийн стратеги төлөвлөгөө
— Байршилтын стратеги, төлөвлөгөө
— Маркетингийн боловсон хүчин бэлтгэх
— Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал
— Маркетингийн ерөнхий стратеги, дүгнэлт

Төлөвлөгөөний хяналт, хэрэгжүүлэлт

— Хяналтын системийг бүрдүүлэх төлөвлөгөө
— Төлөвлөгөөний хяналтыг хэрэгжүүлэх багийг бүрдүүлэх
— Эргэх холбоо

Бизнес төлөвлөгөө, түүний бүтэц зохион байгуулалт

Байгууллагын бизнесийн орчны төлөвлөгөө

— Байгууллагын дотоод орчны шинжилгээ, дүгнэлт

 • Зах зээл, маркетингийн орчны шинжилгээ
 • Үйлдвэрлэлийн стратегийн шинжилгээ
 • Удирдлага, зохион байгуулалтын шинжилгээ
 • Санхүүгийн шинжилгээ

— Байгууллагын гадаад орчны шинжилгээ, дүгнэлт

 • Салбарын хөгжлийн шинжилгээ
 • Эдийн засгийн орчны шинжилгээ
 • Нийгмийн хүчин зүйл, түүний чиг хандлагын шинжилгээ
 • Эрх зүй, зохицуулах үйл ажиллагааны шинжилгээ

Төлөвлөгөөт үеийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох нь

— Хэтийн төлөвлөгөөний зорилго

 • Эрхэм зорилго
 • Маркетингийн талаарх зорилго
 • Үйлдвэрлэлийн талаарх зорилго
 • Борлуулалтын талаар дэвшүүлэх зорилго
 • Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар дэвшүүлэх зорилго
 • Санхүүгийн талаархи зорилго

— Жилийн төлөвлөгөөний зорилго тодорхойлох
— Төлөвлөгөөний зорилгын тогтолцооны загвар

Маркетингийн төлөвлөгөө

— Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилго
— Зорилтот зах зээлийг сонгох
— Өрсөлдөөний талаар авах арга хэмжээ
— Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стратеги, төлөвлөлт
— Үнийн стратеги, төлөвлөгөө
— Идэвхижүүлэлтийн стратеги төлөвлөгөө
— Байршилтын стратеги, төлөвлөгөө
— Маркетингийн боловсон хүчин бэлтгэх
— Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал
— Маркетингийн ерөнхий стратеги, дүгнэлт

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

— Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго
— Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг тооцох арга

 • Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
 • Үйлдвэрлэлийн технологи
 • Барилга байгууламж
 • Материал, түүхий эдийн хэрэгцээ, хангамж
 • Ажиллах хүчний хэрэгцээ хангамж
 • Газар ба дэд бүтэц
 • Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт
 • Үйлдвэрлэлийн нийт зардал

— Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний дүгнэлт

Борлуулалтын төлөвлөгөө

— Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго
— Борлуулалтын хэмжээ, бүтцийн тооцоо
— Борлуулалтын зохион байгуулалт
— Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга
— Борлуулалт, хуваарилалтын зардал
— Борлуулалтын орлогын тооцоо
— Борлуулалтын талаар баримтлах стратеги

Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

— Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зорилго
— Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг сайжруулах
— Албан хаагчдын хэрэгцээ, хангамж
— Хүнийг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээний хөтөлбөр
— Удирлага захиргааны нийт зардал
— Төлөвлөгөөний дүгнэлт

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

— Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний зорилго
— Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, шаардлага
— Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
— Зээлийн тооцоо
— Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, дүгнэлт
— Ашиглалтанд оруулах үндсэн хөрөнгийн тооцоо /жагсаалт/

Санхүүгийн төлөвлөгөө

— Санхүүгийн төлөвлөгөөний зорилго
— Зардлын нэгдсэн тооцоо

 • Албан татвар, хураамж
 • Даатгал
 • Төсөл
 • Төсөв
 • Бусад зардал
 • Нийт зардлын хэмжээ, бүтэц, өөрчлөлт

     Нийт орлогын тооцоо
— Төлөвлөгөөт үеийн риск
— Мөнгөн гүйлгээний тооцоо
— Үр ашиг
— Санхүүгийн төлөвлөгөөний стратеги, нэгдсэн дүгнэлт

Сэтгэгдэл бичих!

4/7/2013 -

Бичсэн: Зочин
erhem zorilgo zorilt n haanaa bga ym be
Хоблоос Засах

2/17/2012 -

Бичсэн: Зочин
nerd angel
Хоблоос Засах

2/17/2012 -

Бичсэн: Зочин
алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт эргэлзэх
Хоблоос Засах

4/17/2011 -

Бичсэн: Зочин
миа миа
Хоблоос Засах

2/22/2011 -

Бичсэн: Зочин
эргэлзэх эргэлзэх гоё шүү гайхах cool
Хоблоос Засах

11/7/2010 -

Бичсэн: Зочин
tanai uil ajillaga taalgdlaa bi ooro ene chigllr surdg bolhr ch yumu tanaiht hamtran ajillj bolhu minii hayg lordskull_1114@yahoo.com
Хоблоос Засах

11/5/2010 -

Бичсэн: Зочин
алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт
Хоблоос Засах

10/16/2010 -

Бичсэн: болор (зочин)
гуниглах тэврэлт
Хоблоос Засах

4/12/2010 -

Бичсэн: Зочин
гоё шүү
Хоблоос Засах

3/1/2010 -

Бичсэн: Зочин
хэлээ гаргах
Хоблоос Засах

10/15/2009 - би байна

Бичсэн: Зочин
танай хаяг бас л хэрэгтэй байна. мөн бусад өрсөлдөгч судалгааны байгууллагуудын талаар ч гэсэн мэдээлэл байвал зүгээр л байна. ядаж хаяг, холбоо барих утас, вэб сайт гэх мэт. уг нь дажгүй л юм

Хоблоос Засах

10/8/2009 -

Бичсэн: Зочин
алга ташилт
Хоблоос Засах

10/8/2009 -

Бичсэн: Зочин
гоё шүү гоё шүү гоё шүү гоё шүү
Хоблоос Засах

9/11/2009 -

Бичсэн: Зочин
маркетингийн бүтэц зохион байгуулалтийн талаар мэдээлэл өгч туслана уу
Хоблоос Засах

8/21/2009 - Зүгээр л гарчигууд байна.

Бичсэн: Зочин (зочин)
Номнуудын гарчигууд л байна.Яг энэ дүгнэлт шинжилгээгээ ямар мэдлэг боловсролтой хүмүүс хийх багийн танилцуулга ч алга
Хоблоос Засах

<- Ємнєх хуудас :: Дараагийн хуудас ->

Миний тухай

Энд зөвхөн Болод.М миний бодрол бичлэг байх болой!!! Надтай харилцахыг хvсвэл
bolod01@chinggis.com
bolod81@yahoo.com

Сvvлийн бичлэгvvд

PСэтгvvлч, яруу найрагч С.Батмөнх агсны нэрэмжит хайрын шvлгийн “Аморе” наадам болно
PЯпон ногоон цай - Эрvvл мэндэд тустай.
PАПУ компанид хандаж Хөдөлмөр сонин мэдэгдэл гаргажээ!
P*Хулхи* хар Чингис, Хараа архи уувал *чад* хийнэ!
PДОМОГ хамтлагийн тоглолт vзэгчдийг алмайруулж, дуу алдууллаа
P Шинэ жилийн мэндчилгээнvvд
P Ихрийн ордны ажил мэргэжил
PМонгол дахь гутамшигт vнэн
PSoyomb
PТаван толгойг төр 100% мэдэлдээ авахыг ард тvмэн дэмжиж байна!
PШинэ жилээр ээж аавдаа барих эрхэм бэлэг!
P“Х НОМЫН САН” Клубыг үүсгэн байгуулагч Ц.Наранбат: *Монголынхоо оюунд хөрөнгө оруулалт хийнэ*
PСанаачлагыг гаргая, Санаачлагыг дэмжье!
PДорнодынхоны шинэ жил UB Palace-ийг доргионо!
PYндэсний Соёмбо хөдөлгөөн бvх нийтийн нээлттэй хуралдаан зохион байгуулна
PТөрийн саад биш төрийн сайд тодроосой!!!
PЗулын 25-ны Их Ёслол Зайсан дахь Бурхан багшийн цэцэрлэгт хvрээлэнд болно
PОлон нийтэд ил болсон авилгалын болон хууль зөрчсөн томоохон хэргvvд
PХамгийн богинохон бөгөөд аймшигийн онигоо
PМиний дуртай
PБодоод л байх нь ээ!
PАрай ч дээ!
PБЗД-н Газрын албаныхан иргэдийн газрыг ингэж луйварддаг аж!!!
PӨнөөдөр УИХ-ын 4-н гишvvн өвджээ хөөрхийс
PМиний афоризм
PАмраг хань минь чамдаа...
PТөрийн гацаа
PОройн мэдээ
PНас минь
PБи нийслэлийн хvн |егөөдөл|
PБи хөдөөний хvн! |Заавал унш!|
PМиний афоризм!
PШуурхай мэдээ!!! Эмгэнэлт явдал!!!
PБаасан авгай нууцаа дэлгэжээ!!
PМонголд вэб сайтын хөгжил хэрхэн явагдаж байна вэ?
PИнээх уурлахаа өөрөө мэд! Хаха
PНамын батлахаар бөгсөө арчих цаг ирнэ!
PХамаагvй ээ
PХар
PАрчаагvй төр
PМөртvvд!
PWOW
PХип хоп шvлэг
PХvсэл минь миний амьдрал
PБагшийн тухай базаахгvй vгс!
PГазар- орон байр буюу Мөрөөдөл!
PМонголын төр хамгийн муу менежер!
PКиви хамтлаг ая зохиогч Б.Ангирмаа дуу хулгайлдаг уу?!!
P3 охин
PАймаар гоё зугаатай тоглоом шvv!
PУИХ-ын хаврын чуулганы нээлт дээр МУ-ын ерөнхийлөгч vг хэллээ
PСантис Боловсролын төв дипломын сургалттай боллоо
PОзоны давхрагын хамгаалах асуудал манайд ямар байна?!
PЭнэхvv мэдээллийг уншаад маш их эмзэглэлээ тvvнд бvгдээрээ чадах чинээгээрээ туслацгаая аа!!!
PИТХ-ын нөхөн сонгууль ирэх УИХ-ын сонгуулийн өнгө мөнгийг тодорхойлж байна!!!

Найзууд

PUunee
PTji
PМаша
PАдмин
idiomatic-dormant