Бүртгэлтэй : 0 хүн,
Зочин : 30 хүн,
Хаанаас:
UNITED STATES 12 хүн UKRAINE 5 хүн  
Монгол 3 хүн  Өмнөд Солонгос 1 хүн  
RUSSIAN FEDERATION 6 хүн  Польш 2 хүн  
UNITED KINGDOM 1 хүн  
Хайгч робот: 106 байна.
Нийт : 136
Нүүр хуудсанд : 2
Блог уншиж буй : 117
Бусад хэсэгт : 17