Бүртгэлтэй : 0 хүн,
Зочин : 158 хүн,
Хаанаас:
Монгол 82 хүн GERMANY 1 хүн  
Америкийн Нэгдсэн Улс 43 хүн FRANCE 7 хүн  
NETHERLANDS 2 хүн  RUSSIAN FEDERATION 10 хүн
UNITED KINGDOM 1 хүн  KENYA 1 хүн  
JAPAN 2 хүн  SWEDEN 1 хүн  
HUNGARY 1 хүн  Канад 3 хүн  
Украина 2 хүн  Танигдаагүй 1 хүн  
Европийн холбоо 1 хүн  
Хайгч робот: 108 байна.
Нийт : 266
Нүүр хуудсанд : 2
Блог уншиж буй : 247
Бусад хэсэгт : 17