Шинэ нийтлэлүүдээс ялган автоматаар шүүн харуулж байна:
Ажлын байрны тодорхойлолт. : Хичээл : 2018-11-07 : сэтгэгдэлтэй
 Тус албан тушаалын хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг, ажлын байран дээр гүйцэтгэх ажилбар, ажилтанд тавигдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил, гүйцэтгэлийн шалгуур зэргийг тусгасан байдаг.   Үүнд: 1.   Тухайн албан тушаалын ангилал (мэргэжил, мэргэшлийн зэрэг) 2. &nb... [цааш...]
Ажил олгогчоос хүсэж буй хувь хүний хандлага, хөдөлмөрийн төлөвшил : Хичээл : 2018-11-06 : сэтгэгдэлтэй
 Таны ажлын амжилтанд нөлөөлөх хамгийн чухал хүчин зүйлс нь хандлага юм. Хувь хүний хандлага гэсэн ойлголтыг тухайн хүний амьдралын бүх асуудалд хандах үзэл бодлын хэлбэр гэж юм. Амьдралд хандах хувь хүний хандлагыг эерэг, сөрөг гэж ерөнхийд нь хоёр хэлбэрт ангилж байна. Эерэг хандлагатай хүмүү... [цааш...]
Ер нь манайхан нээх ярихгүй юм тээ : Нэгэн хүүгийн өдрийн тэмдэглэл : 2018-11-10 : сэтгэгдэлтэй
Ер нь манай Монголчууд хэр зэрэг сексдээ сайн үндэстэн юм бол? нтр Би л хувьдаа нэлээн сайн байсан бүсгүйдээ сексээр гологдоод хаягдаж байсан хүн л дээ хаха. Бас үнэхээр хайртай байсан найз охиндоо ойртож чадахгүй байсаар хаягдсан. Тэрэндээ одоо ч гэсэн нэлээн харамсаж явдаг. Тэгэхээр эрчүүдийн ху... [цааш...]
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа : Хичээл : 2018-10-21 : сэтгэгдэлтэй
 Ажлын байр гэж иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ  холбоотойгоор  хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх  бүх  байрыг хэлнэ. /ХАБЭА-н тухай хууль/ Оффисийн аюулгүй байдал гэж? vОффист ажиллаж байгаа ажилтнуудын аюулгүй, үр бүтээлтэй ажи... [цааш...]
Аюулгүй тэмдэг тэмдэглэгээг таних : Хичээл : 2018-10-13 : сэтгэгдэлтэй
  Өнгө, тэмдэглэгээний агуулга, утга санаа 5-р хүснэгт   Дохионы өнгө Дохионы      өнгөний            утга, хэрэглэх хүрээ Тодруулах өнгө 1 УЛААН Хориглох  &n... [цааш...]
Цахилгааны аюулгүй байдал : Хичээл : 2018-10-06 : сэтгэгдэлтэй
Цахилгаан гүйдэл хүний бие организмд аюултай болох нь Цахилгаан гүйдэл хүний бие организмд аюултай болохыг XVIII зууны сүүлчийн 25 жилд цахидгаан химийн өндөр хүчдэлийн үүсгүүрийг зохион бүтээгч В.В.Петров анх тогтоожээ. Харин цахилгааны осолыг түнээс бүр хожим 1863 онд тогтмол гүйдлийн, 1882 х... [цааш...]
Хөдөлмөрийн нөхцөл : Хичээл : 2018-10-01 : сэтгэгдэлтэй
 Хөдөлмөрийн нөхцлийн сөрөг хүчин зүйл, түүний ангилал Хөдөлмөрийн нөхцөл  Үйлдвэрлэлийн аюултай ба хортой хүчин зүйлийг хөдөлмөрийн нөхцлийн сөрөг хүчин зүйл гэх бөгөөд түүнийг дотор нь физикийн, химийн, биологийн, сэтгэл зүй физиологийн гэж үндсэн  бүлэгт хуваана. ... [цааш...]
Хандлагын тухай, түүний төрлүүд : Хичээл : 2018-09-22 : сэтгэгдэлтэй
 Хандлага гэдэг нь объект хүмүүст тодорхой нөхцөл байдлн талаар тааламжтай,тааламжгүй аль нэг байдлаар үнэлэх үнэлэлт юм.Энэ нь эерэг,сөрөг 2янз байна.Хандлага нь үнэт зүйлээс ялгаатай.Үнэт зүйл нь хандлагаас илүү өргөн  ойлголтыг өөртөө агуулдаг.Ai=∑WixXi Хандлагын эх сурвалж нь эцэ... [цааш...]
Байгууллага дахь зөрөлдөөн : Хичээл : 2018-09-17 : сэтгэгдэлтэй
Зөрчилдөөн гэж юу вэТалууд аль нэг юмуу бүлэг асуудлаар санал нийлэхгүй байгаа үйл явц юм. Зөрчилдөөн нь: 1.Хувь хүн  хоорондын 2.Хувь хүн бүлгийн хоорондын 3.Бүлэг хоорондын 2.      Байгууллагын дотоод зөрчилдөөний учир шалтгаан Шалтгаан нь: 1.Ажилтнууд сэ... [цааш...]
Байгууллагын зан төлвийн үндсэн ойлголт : Хичээл : 2018-09-03 : сэтгэгдэлтэй
 Байгууллагын зан төлөвийн шинжлэх ухааны талаарх үндсэн ойлголт, судлах болсон шалтгаан ач холбогдлыг авч үзэх, байгууллага дахь бие хүний зан төлөвийн онцлог шинжүүд, байгууллага дахь бүлгийн үйл ажиллагаа, бие хүн ба бүлгийн харилцан үйл ажиллагаа, зөрчил зөрөлдөөн бий болох учир шалтгаан, т... [цааш...]
<< өмнөх | илүү >>