Түр хүлээнэ үү...

XyHT HyyP :)-н танилцуулга


[ холбогдоогүй ]
Нэр: XyHT HyyP :)
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 21
Мессенжерийн нэр: m.sugartseren24 (Yahoo!)
Байрлал: altai, govi-altai, Монгол

XyHTHyyP-н блогууд:

Долоо хэмжиж , Нэг огтол
Энэ блогт зарим зүйлсийг хэргээр үг үсгийн алдаатай, дуудлагаар бичсэн болно... Хэл бичгийн дүрэм баримтлаагүйг санана уу!