Түр хүлээнэ үү...

last_sopor-н танилцуулга


[ холбогдоогүй ]
Нэр: last_sopor
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 12
Байрлал: Монгол

last_sopor-н блогууд:

1986-201...
Ялзарсан өт шиг ядмаг санаашрал
Би сэтгэж байна. Иймээс би оршиж байна - Р. Декарт